Vergelijken

Systeem voor verlies schadevrije jaren bij autoverzekering

  • Gepubliceerd op 22-04-2015

Met ingang van 1 januari 2016 geldt dat bij het claimen van schade via de autoverzekering en verlies van schadevrije jaren een uniform systeem gehanteerd zal worden gehanteerd. Het is nu nog zo dat bij het claimen van schade de verzekeraar bepaalt hoeveel schadevrije jaren er verloren gaan. Daar komt vanaf volgend jaar verandering in, want dan zal elke verzekeraar hetzelfde handelen.

De regels die de verzekeraars hanteren scheppen bij verzekerden onduidelijkheid. Het kan nu zo zijn dat het claimen van schade bij de ene verzekeraar bij de eerste keer al leidt tot een terugval in schadevrije jaren terwijl dat bij een ander pas na meer schadeclaims het geval is. Er is door het Verbond van Verzekeraars een tabel ontwikkeld die met ingang van volgend jaar door de verzekeraars gebruikt zal worden om de terugval in aantal schadevrije jaren vast te stellen.

Per 1 januari 2016 wordt bij alle verzekeraars de gelegenheid geboden om tot 99 schadevrije jaren op te bouwen. Daarbij geldt dat voor ieder jaar dat er geen schade wordt geclaimd er een schadevrij jaar bij zal komen. Mocht er wel schade worden geclaimd dat zorgt dat tot een terugval van vijf schadevrije jaren. Daarnaast geldt dat min vijf schadevrije jaren het minimale aantal zal worden. De verzekeraars melden al geruime tijd aan verzekerden via het polisblad wat het aantal opgebouwde schadevrije jaren is. Als dat op dit moment bijvoorbeeld min acht schadevrije jaren zijn, dan verandert dat per volgend jaar naar min vijf, want dat is het minimale aantal.