Vergelijken

Kwart consumenten vergelijkt autoverzekering

  • Gepubliceerd op 06-05-2015

Uit de gegevens van de Nationale Vergelijkingsmonitor blijkt dat consumenten die een vergelijking maken op het gebied van autoverzekeringen, zorgverzekering en energie een bedrag hebben bespaard van ruim 327 miljoen euro. Het bespaarde bedrag heeft betrekking op de periode tussen januari 2014 en maart 2015.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat een kwart van de consumenten de moeite neemt om autoverzekeringen te vergelijken. Opvallend is dat consumenten met een hogere opleiding vaker van de mogelijkheid gebruikmaken om de autoverzekering te vergelijken dan lager opgeleiden. De consumenten met een inkomen boven 60.000 euro zijn eerder genegen om een vergelijking te maken op het gebied van autoverzekeringen en andere verzekeringen. De reden om een vergelijking te maken is voor de autoverzekering de prijs. Bij het vergelijken van zorgverzekeringen wordt er ook gekeken naar de inhoud, zoals de dekking op basis van de persoonlijke zorgbehoefte.

Met betrekking tot het vergelijken van energie en zorgverzekeringen maakt maar liefst 80 procent gebruik van vergelijkingssites. Bij het afsluiten van een autoverzekering wordt er nog altijd vaak een beroep gedaan op een tussenpersoon die de vergelijking uitvoert. 20 procent maakt daar namelijk gebruik van. 28 procent gaat zelf op zoek zonder vergelijkingssite en 55 procent maakt wel weer gebruik van een vergelijkingssite.

De gemiddelde besparing voor een autoverzekering is uitgekomen op een bedrag van 128,56 euro als er gekeken wordt naar de genoemde periode die in het onderzoek is betrokken. De gemiddelde besparing op een zorgverzekering en op energie valt nog hoger uit. Vergelijken loont dus, want de besparing levert geld op.