Vergelijken

Premie autoverzekering daalt met de helft binnen 5 jaar

  • Gepubliceerd op 27-05-2015

Het is de verwachting van experts dat de premie van de autoverzekering over 5 jaar sterk gedaald zal zijn en zelfs gehalveerd kan worden. Dit allemaal in verband met de komst van zelfrijdende auto’s en semi-zelfrijdende wagens die nu al met technische snufjes worden ontwikkeld.

Zelfrijdende auto’s maken minder brokken in het verkeer, zodat het aantal schadegevallen drastisch zal dalen. De premie autoverzekering wordt onder meer gebaseerd op het schaderisico. De komst van zelfrijdende en semi-zelfrijdende auto’s is het schaderisico voor verzekeraars aanzienlijk minder. Het is in dat opzicht dan ook logisch dat de premie van de autoverzekering daar dan ook op aangepast zal worden. Met betrekking tot moderne wagens geldt dat in Engeland aan bestuurders al een korting op de premie van de autoverzekering wordt verstrekt als een wagen bijvoorbeeld is uitgerust met een automatisch remfunctie. De auto remt dan automatisch af als de voorganger vaart mindert.

Een ander voorbeeld van een slimme auto is de wagen die zelfstandig kan inparkeren. De auto parkeren zorgt doorgaans voor veel kleine schades, maar met een auto die zelfstandig kan inparkeren geldt dat kleine schades, zoals deuken eerder voorkomen kunnen worden.

Indien er in de toekomst zelfrijdende auto’s aan het verkeer deelnemen, dan is er geen bestuurder die de auto onder controle houdt. De aansprakelijkheid voor eventuele schade komt daarmee dan ook te vervallen en verschuift bijvoorbeeld naar de fabrikant van de auto die verantwoordelijk is voor de software en hardware. De premie autoverzekering kan voor de passagiers die voor die tijd als bestuurder kunnen worden aangemerkt komen te vervallen.