Vergelijken

Schadevrije jaren autoverzekering in 2016 gelijk, maar wel verschil in korting

  • Gepubliceerd op 16-09-2015

Het is al langer bekend dat met ingang van 2016 de regelgeving omtrent het hanteren van het aantal schadevrije jaren bij een autoverzekering gelijk wordt voor alle verzekeraars. Het komt er dan op neer dat er bij een geclaimde schade een terugval in schadevrije jaren berekend zal worden die bij alle verzekeraars gelijk is. Bij het opbouwen van schadevrije jaren voor de autoverzekering zal er een uniforme tabel komen, die verzekeraars moeten volgen. Zo komt er uniforme regelgeving, maar dat betekent nog niet dat er ook met eenzelfde manier wordt omgegaan met de premiekorting.

Er wordt door verzekeraars gebruik gemaakt van de bonus/malus ladder om de premiekorting vast te stellen aan de hand van het aantal opgebouwde schadevrije jaren. De terugval zal dan bij iedere verzekeraar gelijk zijn in het aantal schadevrije jaren, maar met de korting wordt anders omgegaan. Zo kan een verzekeraar bij een aantal van vijf jaren zonder schade gereden te hebben een korting toekennen van 65 procent op de premie van de autoverzekering. Een andere verzekeraar kan de schade echter strenger bestraffen door nog slechts een korting van 55 procent op de premie van de autoverzekering te geven.

Bij het vergelijken van autoverzekeringen wordt door consumenten vooral gekeken naar de premie die betaald moet worden, maar er is waarschijnlijk niemand die nagaat wat de gevolgen zijn voor de premie als er schade wordt geclaimd. Zo kan het mogelijk zijn dat de goedkoopste autoverzekering wordt afgesloten, maar er na het claimen van schade ineens niet meer sprake is van de goedkoopste verzekering.