Vergelijken

Toeslag voor senioren op premie autoverzekering

  • Gepubliceerd op 11-11-2015

Er is door de Consumentenbond een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop verzekeraars omgaan met senioren die een autoverzekering hebben of willen afsluiten. Daaruit is naar voren gekomen dat nieuwe verzekerden met een leeftijd boven 65 jaar een toeslag betalen op de premie van de autoverzekering. Er zijn situaties, waarin er zelfs sprake is van een toeslagpremie die maar liefst 129 procent bedraagt.

De leeftijd van verzekerden kan voor een verzekeraar aanleiding zijn om een hogere premie voor de autoverzekering in rekening te brengen. Verder is ook bekend dat verzekeraars niet heel duidelijk zijn met het verstrekken van informatie over een extra toeslag op de premie autoverzekering als een bepaalde leeftijd is bereikt. Vaak wordt de extra toeslag pas op de polis vermeld of wordt er een minder begrijpelijke uitleg gegeven, zodat niet alle verzekerden precies doorhebben hoe een en ander in elkaar steekt.

Er is in principe sprake van leeftijdsdiscriminatie net zoals dat bij jongeren tot een leeftijd van 24 jaar het geval is. Dat jongeren een hogere premie moeten betalen komt doordat het risico op ongelukken hoger wordt geschat en dat er nog geen sprake is van een groot aantal opgebouwde schadevrije jaren. Overigens komt het niet alleen voor dat er een toeslagpremie voor senioren in rekening wordt gebracht, maar zijn er ook verzekeraars die ouderen zelfs de toegang tot de autoverzekering weigeren.

Uit het onderzoek is namelijk naar voren gekomen dat 40 procent van de verzekeraars geen nieuwe klanten accepteert die een bepaalde leeftijd hebben bereikt.