Vergelijken

Minder claims autoverzekering op basis van ongevallen in verkeer

  • Gepubliceerd op 02-12-2015

Er zijn minder claims op de autoverzekering geweest in verband met ongevallen in het verkeer. Uit de informatie van Risicomonitor Verkeer van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat er twee jaar geleden nog 483.000 schadeclaims door particulieren zijn ingediend na een aanrijding en dat aantal is vorig jaar naar 462.000 gedaald.

Uit het onderzoek blijkt dat dat de kans op een aanrijding in het verkeer het grootst is in de periode na de zomervakantie. Het gaat dan om aanrijdingen die tussen auto’s en fietsers of auto’s en voetgangers worden veroorzaakt. Fietsers en voetgangers worden in vergelijking met auto’s tot  de groep ‘zwakke’ verkeersdeelnemers gerekend.  Voor die groep zou volgens het Verbond van Verzekeraars meer aandacht moeten komen.

Er is door het Verbond van Verzekeraars een analyse gemaakt met betrekking tot miljoenen schadeclaims op autoverzekeringen die door verzekeraars in een periode van de afgelopen vijf jaar zijn binnengekomen en als zodanig geregistreerd zijn in het Centraal Informatie Systeem. Bij de analyse is er vooral aandacht besteed aan aanrijdingen die met de auto werden veroorzaakt en zijn andere schadeclaims, zoals in verband met storm of vandalisme niet onderzocht.

Het totaal aantal schadeclaims die in verband staan met het verkeer is gedaald, maar als er gekeken wordt naar de schadeclaims op de autoverzekering in verband met aanrijding met fietsers en voetgangers is er sprake van een stijging van 9.700 vijf jaar geleden tot 10.400 in het afgelopen jaar.  Dat er een piek is in het aantal aanrijdingen na de zomervakantie is te verklaren doordat het dan weer drukker wordt op de weg met kinderen die naar school gaan.