Vergelijken

Verzekeraars te streng bij niet betalen premie autoverzekering

  • Gepubliceerd op 17-02-2016

De Consumentenbond vindt dat verzekeraars te streng handelen indien een verzekerde de premie van een verzekering niet betaalt. Bij een gemiste betalingstermijn voor een autoverzekering of andere type verzekering wordt vaak direct actie ondernomen door de verzekeraar in plaats van dat er bijvoorbeeld een incassoprocedure wordt gestart. De Consumentenbond stelt dat verzekeraars eerst een procedure voor incasso moeten opstarten voordat er sprake is van het schorsen van de dekking of meteen de polis voor de autoverzekering of ander soort verzekering eenzijdig beëindigen.

Het schorsen van de dekking en het beëindigen van de polis van een verzekering wordt door de Consumentenbond als een te streng middel gezien om direct gebruik van te maken als de premie niet is betaald. Er worden ieder jaar weer tientallen meldingen ontvangen van consumenten die geroyeerd zijn zonder dat er sprake was van een bewustzijn ten aanzien van de achterstand in betalingen. Zo kan er een probleem ontstaan als er een foutje met de post is geweest, maar ook als een automatische incasso is mislukt of als een bankrekeningnummer een wijziging heeft ondergaan.

Als er sprake is van een schorsing dan geldt dat er een dekking meer is, maar de overeenkomst van de verzekering loopt wel door en eventuele schade tijdens de periode van schorsing komt voor rekening van de polishouder. Er wordt doorgaans 44 dagen de tijd geboden om een achterstand in betaling in te lopen en de schorsing wordt pas opgeheven op het moment dat alle achterstanden zijn betaald. De schorsing wordt echter niet met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt.