Vergelijken

Verzekeringskaart voor autoverzekering online beschikbaar

  • Gepubliceerd op 10-02-2016

Met ingang van 1 januari 2016 is er sprake van meer uniformiteit ten aanzien van het bieden van inzicht in de dekking van verzekeringen. Om de uniformiteit te bewerkstelligen zijn er namelijk Verzekeringskaarten ontwikkeld en daarvan zijn de eerste online beschikbaar gekomen. Zo is er een verzekeraar die voor de autoverzekering al een Verzekeringskaart heeft geïntroduceerd, maar zijn er ook al kaarten van andere typen verzekeringen online beschikbaar gekomen. In totaal zijn er nu 43 Verzekeringskaarten beschikbaar en in de loop van dit jaar komen er nog 175 Verzekeringskaarten bij.

Het handige van een Verzekeringskaart voor bijvoorbeeld het afsluiten van een autoverzekering is dat de consument in een oogopslag kan zien wat de dekking van de verzekering is en wat er niet gedekt is. De iconen van iedere kaart zijn uniform, maar verzekeraars hebben nog wel enige vrijheid om bijvoorbeeld de kaarten in de eigen huisstijl op de website aan te bieden.

Alle Verzekeringskaarten met het uniforme icoon zijn sinds de online lancering al meer dan tweeduizend keer door consumenten geraadpleegd. Overigens is het initiatief voor de ontwikkeling ontstaan door de branche van verzekeraars. Het is gebleken dat consumenten vooral veel waarde hechten aan helderheid ten aanzien van de dekking van verzekeringen. Bij de dekking van een autoverzekering zijn er doorgaans drie basistypen te onderscheiden, namelijk de wa verzekering, beperkte casco autoverzekering en de allrisk verzekering. De Verzekeringskaart heeft als voordeel dat er snel gekeken kan worden wat er tot de dekking behoort, zodat het voor consumenten gemakkelijker wordt om inzicht te krijgen in de mogelijkheden.