Vergelijken

Premie autoverzekering moet omhoog volgens DNB

  • Gepubliceerd op 16-03-2016

De Nederlandsche Bank vindt dat de premies voor de autoverzekering op basis van de wettelijke aansprakelijkheid te laag te zijn. Het is namelijk zo dat het totale bedrag aan schade dat onder de dekking valt van de wettelijke aansprakelijkheidsdekking hoger uitkomt dan het totale bedrag aan premies die door verzekeraars ontvangen worden.

De Nederlandsche Bank wijst verzekeraars er al enige tijd op dat de verliezen die op de wa-dekking van de autoverzekering worden geleden aangepakt dienen te worden. Dat is dan ook een reden dat consumenten in de toekomst rekening kunnen houden met een stijging van de premie van de autoverzekering. De verliezen op de wa-dekking konden door de verzekeraars tot het jaar 2014 nog gecompenseerd worden met de winst die voortkwam uit de cascoverzekeringen. Dat is in 2014 echter bij een groot aantal verzekeraars niet gelukt. Indien er minder premie wordt ontvangen dan schade uitgekeerd, kunnen er uiteraard problemen ontstaan. Verzekeraars dienen dan ook maatregelen te nemen om niet in een risicozone terecht te komen.

Er is door de Consumentenbond een peiling uitgevoerd onder enkele honderden consumenten en daaruit is gebleken dat het afgelopen jaar al een stijging van de premie van de autoverzekering is opgemerkt. Overigens is er bij de peiling niet geïnformeerd naar het typ autoverzekering. Ongeveer 70 procent van de respondenten heeft aangegeven dat er ondanks het schadevrije rijgedrag er toch een stijging van de premie heeft plaatsgevonden. Ongeveer 8 procent heeft laten weten dat de premie was gestegen naar aanleiding van een situatie, waarin er schade is ontstaan.