Vergelijken

Onwetendheid regeling schadevrije jaren autoverzekering

  • Gepubliceerd op 27-04-2016

Met ingang van 1 januari 2016 stellen alle verzekeraars de schadevrije jaren met betrekking tot de autoverzekering op een gelijke wijze vast. Er is een peiling onder consumenten uitgevoerd, waaruit gebleken is dat er sprake is van onbekendheid met deze nieuwe regeling. De peiling is uitgevoerd door de Consumentenbond via een online poll met als vraag of consumenten weten dat er sprake is van nieuwe regels voor verzekeraars aangaande de telling van het aantal schadevrije jaren voor de autoverzekering.

Het aantal schadevrije jaren is een belangrijk aspect, want dat is namelijk van invloed op de hoogte van de premie die door de verzekeraar in rekening wordt gebracht. Er wordt met de nieuwe regels standaard een schadevrije jaar opgeteld bij het totale aantal voor elk jaar dat er schadevrije is gereden. Als er schade wordt geclaimd bij de verzekeraar of schade hebt veroorzaakt, dan worden er vijf schadevrije jaren van het totaal afgetrokken. Er hebben ongeveer tweehonderd consumenten aan de online poll meegedaan en daaruit blijkt dat maar liefst twee derde van de respondenten geen weet heeft van de nieuwe regels. Twintig procent liet weten er van gehoord te hebben, maar waarbij de informatie niet is blijven hangen. Ook twintig procent was er wel van op de hoogte en had het gehoord van de verzekeraar of was het zelf te weten gekomen.

Ongeveer vijftig procent van de respondenten heeft laten weten meer informatie te willen over de nieuwe regels ten aanzien van de schadevrije jaren voor de autoverzekering die nu gehanteerd worden door verzekeraars.