Vergelijken

Aanpassing autoverzekering nodig bij zelfrijdende auto

  • Gepubliceerd op 13-07-2016

Het kenniscentrum van ABN AMRO MeesPierson heeft laten weten dat voor het toelaten van zelfrijdende auto´s de voorwaarden in autoverzekeringen moeten worden veranderd en dat de Wegenverkeerswet moet worden aangepast. De aansprakelijkheidswetgeving die op dit moment van toepassing is, kan tot onwenselijke situaties leiden en bovendien geldt dat het niet goed mogelijk is om onder de huidige polisvoorwaarden zelfrijdende auto´s te verzekeren.

De Wegenverkeerswet en het Burgerlijk Wetboek kennen het fenomeen van zelfrijdende auto´s zonder bestuurder niet en dat levert lastige situaties op ten aanzien van de aansprakelijkheid en bij schade en ongevallen. Er wordt namelijk zowel in het Burgerlijk Wetboek als in de Wegenverkeerswet van uitgegaan dat het voertuig door een mens wordt bestuurd. Bij zelfrijdende auto´s dient de aansprakelijkheid dan ook verlegd te worden, want er is immers geen bestuurder die aansprakelijk kan worden gehouden bij een ongeval of schade. In de toekomst kan de aansprakelijkheid bij zelfrijdende auto´s wellicht neergelegd worden bij de softwareproducent of autofabrikant. Het is echter ook mogelijk dat de aansprakelijkheid bij de eigenaar van de wagen komt te liggen of bij de producent van de software die in en langs de wegen wordt verwerkt.

De autoverzekering kan ook anders worden ingericht, waarbij de schade na een aanrijding alleen voor de eigen auto wordt vergoed en dat de schade van de andere partij niet wordt vergoed. De polis van de autoverzekering zal echter ook dekking moeten bieden voor schade bij aanrijdingen tegen een lantaarnpaal of ander object. Over de hoogte van de premie die de autoverzekering bij een zelfrijdende auto moet hebben, is overigens nog niets bekend.