Vergelijken

Vaak sprake van oververzekering en onderverzekering bij autoverzekering

  • Gepubliceerd op 05-04-2017

Uit een onderzoek dat is uitgevoerd, blijkt dat meer dan 65 procent van de auto’s in Nederland die in privébezit zijn en personenwagens betreft onderverzekerd of oververzekerd zijn. Het is onderzoek is door CG Selecties uitgevoerd en er hebben vijfhonderd respondenten aan het onderzoek meegedaan. Uit de informatie van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat ongeveer de helft van de autobezitters een te hoge premie betaald voor de autoverzekering. Er is in 46 procent van de gevallen namelijk sprake van oververzekering. Aan de andere kant is er ook sprake van onderverzekering, maar dit komt maar voor in 20 procent van de situaties.

Het blijkt dat 34 procent de perfecte dekking heeft als het gaat om de autoverzekering in verhouding tot de auto. Bij autobezitters die uitsluitend voor de wettelijke aansprakelijkheid zijn verzekerd, geldt dat 58 procent onderverzekerd is en bij een aanvulling met beperkt casco is er sprake van 37 procent van de autobezitters die onderverzekerd zijn. 35 procent is oververzekerd. Van dee eigenaren van een auto met een allriskverzekering kan in principe 66 procent overstappen naar een WA-verzekering of beperkt casco verzekering in relatie tot de wagen. De dagwaarde is de basis voor de keuze voor de ideale dekking van de auto. De dagwaarde betreft het bedrag dat wordt toegekend door de verzekeraar in het geval de wagen bijvoorbeeld is gestolen. De waarde van de auto daalt al vanaf het moment van aankoop en na een aantal jaren in een nieuwe auto gereden te hebben, kan de verzekering daarop worden aangepast.