Vergelijken

Klimaatschade vereist ook maatregelen voor autoverzekering

  • Gepubliceerd op 04-10-2017

Het Verbond van Verzekeraars heeft een rapport uitgebracht, waarin staat vermeld dat er een forse stijging wordt verwacht van klimaatschade aan auto’s. Ook huizen en bedrijven krijgen hiermee te maken. Bij klimaatschade kan er gedacht worden aan onder meer hevige hagelbuien en extreme regenval. Er zijn door het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met het KNMI vier verschillende klimaatscenario’s opgesteld, waarin nieuwe gegevens zijn meegenomen om de schadelast voor elk scenario vast te stellen. Als er wordt uitgegaan van de meest extreme situatie dan is er sprake van een toename van 250 miljoen euro per jaar voor autoverzekeringen en opstal- en inboedelverzekeringen. De schade neemt toe als wordt nagelaten om maatregelen te nemen.

Overigens is het rapport opgesteld naar aanleiding van de extreme weersomstandigheden met hagel en hoosbuien die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan in Limburg en Noord-Brabant. Er zijn in de maand juli 2016 in totaal ongeveer honderdduizend schademeldingen geweest die onder meer betrekking hebben gehad op claims op de autoverzekering. Overigens is het Verbond van Verzekeraars al langer voorstander van de invoering van een collectie verzekering. Het afgelopen jaar was er sprake van de grootste natuurschade die er in het land tot dat moment is geweest. Er is voor een bedrag van 500 miljoen euro uitgekeerd aan schade die ontstaan is aan auto’s, huizen en bedrijven. Er zijn veel consumenten die denken dat bijvoorbeeld een overstroming onder de dekking van de verzekering valt, maar dat is niet het geval. Bovendien is er sprake van een daling van de bodem en stijging van de zeespiegel.