Vergelijken

Grote verliezen op autoverzekering bij verzekeraars

  • Gepubliceerd op 01-11-2017

De Nederlandsche Bank heeft een inventarisatie uitgevoerd en daaruit is naar voren gekomen dat verzekeraars grote verliezen lijden op autoverzekeringen. Het verlies is in vergelijking met een jaar eerder zelfs toegenomen. Het is overigens zo dat de autoverzekering met dekking voor wettelijke aansprakelijkheid al een lange tijd verliesgevend is voor de verzekeraars. Er is twee jaar geleden al getracht om het tij te keren, maar de situatie is verder verslechterd in plaats van verbeterd. Uit het onderzoek is verder gebleken dat er geen enkele verzekeraar is die op structurele basis winst maakt en dat de totale verliezen zijn toegenomen.

Het grootste probleem dat voor het verlies zorgt, is de hoogte van de premie. Verzekeraars zijn sterk concurrerend met het aanbieden van autoverzekeringen voor een lage prijs. Het is echter lastig om de premies voor de zakelijke markt te verhogen. De overeenkomsten daarvoor worden namelijk doorgaans gezamenlijk op collectieve basis afgesloten. Overigens kan het verhogen van de premies wel een optie zijn. Het ziet ernaar uit dat de grote verzekeraars in elk geval de stap nemen om de premie te verhogen. In de praktijk heeft Achmea bijvoorbeeld al de premie voor de WA autoverzekering eerder dit jaar in april al met 10% verhoogd. Nationale Nederlanden heeft in de zomerperiode aangekondigd de premies te verhogen. ASR is een verzekeraar die eerder ook heeft besloten om de premies omhoog te brengen. Dat heeft nu al voor een kleine winst over het eerste half jaar van 2017 gezorgd. Overigens is de casco autoverzekering wel winstgevend voor de verzekeraars.