Vergelijken

Premie autoverzekering hoger door appen achter stuur

  • Gepubliceerd op 13-06-2018

De premies voor autoverzekeringen zijn weer een stukje hoger vastgesteld en kennen een stijging van gemiddeld 10%. Een belangrijke reden voor het doorvoeren van de prijsverhoging van deze verzekering is dat er steeds meer bestuurders appen achter stuur of ander roekeloos rijgedrag vertonen. Er is overigens wel een onderscheid te maken in het type autoverzekering waarvan de premie stijgt en daarbij geldt ook dat de ene verzekering hoger stijgt dan de andere. Als er gekeken wordt naar de autoverzekering die het meest omhoog is gegaan, betreft het de WA verzekering die 13% is gestegen. Deze verzekering is voor iedereen die in Nederland een auto bezit een verplichte verzekering.

Als er gekeken wordt naar de stijging van de premie van de allrisk autoverzekering is er sprake van een stijging van 8% en dat is veel minder dan de stijging van de WA premie. Bij de beperkt casco dekking gaat het om een stijging van 10,5%. Dat er sprake is van een stijging van de verzekeringspremies heeft te maken met de toename van het aantal verkeersongevallen. De toename is onder meer te wijten aan het appen en bellen achter het stuur. De kosten voor verzekeraars lopen op door deze toename aan ongevallen en dat wordt weer doorberekend aan de klanten. Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft onderzoek gedaan naar het appen achter het stuur en daaruit is naar voren gekomen dat een op de acht bestuurders dat wel eens heeft gedaan. Het is de bedoeling van de minister van Justitie dat automobilisten strenger gestraft worden in de toekomst als er door het gedrag gevaar wordt gecreëerd voor andere weggebruikers.