Vergelijken

AFM legt boete op voor misleiding bij autoverzekering

  • Gepubliceerd op 04-05-2023
AFM legt boete op voor misleiding bij autoverzekering

Op 28 april 2023 heeft de Autoriteit Financiële Markten bekendgemaakt dat er een bestuurlijke boete is opgelegd aan CAK Dordrecht. Dit is het moederbedrijf van Besured en Promovendum waar het onder meer mogelijk is om een autoverzekering af te sluiten. De op 21 november 2022 opgelegde boete bedraagt 2,5 miljoen euro. De reden van de boete is dat er in de periode april 2018 tot mei 2021 geen sprake is geweest van een integere uitvoering van bedrijfsactiviteiten. AFM stelt dat er sprake is geweest van misleiding van klanten door onjuiste en onduidelijke informatie te verstrekken. 

Misleiding bij premieverhoging autoverzekering

Een concreet voorbeeld dat AFM aanhaalt bij de toelichting op de boete betreft het bewust vaag communiceren aangaande een enorme verhoging van de premie van de autoverzekering. De verzekeringsvoorwaarden voor de autoverzekering zijn daarbij aangepast op een wijze dat de aanpassing bij de verzekerden niet opviel. Dit met als doel te voorkomen dat verzekerden na aankondiging van de forse verhoging van de autoverzekeringspremie de polis wilden opzeggen. De misleiding had niet alleen betrekking op autoverzekeringen van Promovendus, maar ook op de inboedelverzekering. Er werden andere percentages voor indexering opgenomen in de voorwaarden dan in de praktijk gebruikt werden.

Sjoemelen met klantreviews

Misleiding met betrekking tot de premie van autoverzekeringen is niet de enige reden geweest voor het opleggen van een boete. Er is namelijk eveneens ontdekt dat het moederbedrijf van Promovendum met klantreviews sjoemelde. Dit kreeg in de praktijk onder meer vorm door negatieve reviews op minder opvallende plaatsen een plek te geven. Daarnaast was het moederbedrijf niet transparant met betrekking tot de wijze waarop het tevredenheidscijfer van klanten tot stand kwam.

Communicatie per mail of via website

De AFM heeft verder geconstateerd dat de communicatie over belangrijke onderwerpen via de website of per email plaatsvond zonder dat de verzekerden daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Daarnaast is CAK Dordrecht niet duidelijk geweest over het beleid met betrekking tot beloningen, omdat hiervan geen melding is gemaakt op de website en evenmin in jaarverslagen. 

Wet overtreden

Het moederbedrijf heeft via Promovendum en Besured op meerdere punten gedurende een periode van ruim drie jaar de wet overtreden. De combinatie van overtredingen heeft ertoe geleid dat AFM de conclusie heeft getrokken dat er geen sprake was van adequaat beleid en evenmin van het waarborgen van een integere uitvoering van bedrijfsactiviteiten. Het basisbedrag voor dergelijke overtredingen is 2,5 miljoen euro en dit is dan ook het bedrag dat de AFM als boete heeft opgelegd. Overigens heeft CAK een bezwaar ingediend tegen de opgelegde boete, maar daar is door de rechter nog geen uitspraak over gedaan.

Belang van transparante informatie autoverzekeringen

Het blijkt maar weer dat het voor consumenten van groot belang is dat er sprake is van duidelijke en transparantie informatie over autoverzekeringen. Een forse verhoging waarmee klanten van Promovendum zijn misleid door vage berichtgeving, is bijvoorbeeld een aanleiding om op zoek te gaan naar een andere autoverzekering. Dit wilde Promovendum voorkomen, maar nu het nieuws over de autoverzekering bekend is gemaakt, is de kans groot dat er juist nog meer verzekerden gaan overstappen. Consumenten hebben nu eenmaal belang bij eerlijke, betrouwbare en transparante informatie. Dat is zoals blijkt zelfs een recht, want anders had de AFM geen boete opgelegd voor het onduidelijk, misleidend en onjuist informeren van verzekerden.

Autoverzekeringen vergelijken

Een forse verhoging van de autoverzekeringspremie is voor meer verzekerden een uitstekende reden om te kijken naar andere mogelijkheden. Dit geldt niet alleen voor verzekerden bij Promovendum, want de premies van autoverzekeringen zijn overal gestegen. Door meerdere opties met elkaar te vergelijken, is het mogelijk om op de premie te besparen. Dit kan op jaarbasis veel geld schelen. Daarom is het alle verzekerden aan te raden om zodra of zelfs al voordat een premieverhoging bekend wordt gemaakt een vergelijking te maken tussen autoverzekeringen. Check dan ook meteen of de dekking nog wel up to date is, want daarmee valt  eveneens geld op de autoverzekering te besparen.