Vergelijken

Autoverzekering duurst in Den Haag

  • Gepubliceerd op 12-06-2023
Autoverzekering duurst in Den Haag

Bij het afsluiten van een autoverzekering kijkt de verzekeraar naar verschillende aspecten om de hoogte van de premie te bepalen. De leeftijd van de verzekerde speelt een rol net als de auto zelf, maar ook de regio waarin de eigenaar van de auto woont. Dit laatste heeft te maken met het risico dat de verzekeraar loopt. Het risico ligt volgens de verzekeraars het hoogst in Den Haag, want daar zijn autobezitters het duurste uit bij het verzekeren van een auto. Groningen is wat dat betreft het goedkoopst om een autoverzekering af te sluiten. In Den Haag ligt de premie op jaarbasis gemiddeld ruim 140 euro hoger in vergelijking met de premie in de stad Groningen.

Bevolkingsdichtheid

Het aantal bewoners per vierkante kilometer is een van de factoren die de verzekeraar als uitgangspunt neemt om het schaderisico te bepalen. Een hoger schaderisico heeft wat dat betreft rechtstreeks invloed op de premie van de autoverzekering. Den Haag is een stad met een groot aantal inwoners en is een dichtbevolkte plaats. Bovendien is het risico op criminaliteit groot als het gaat om bijvoorbeeld inbraken in auto’s en diefstal van auto’s. Overigens staan Haarlem en Amsterdam samen met Den Haag in de top 3 van duurste autoverzekeringen. Haarlem is de top 3 binnengekomen als een van de duurdere steden in Nederland om een auto te verzekeren. 

Daling premie in Maastricht

De premies voor autoverzekeringen in Maastricht zijn gedaald en dit is op zich opvallend, omdat in Limburg het aantal autodiefstallen juist fors is gestegen. Er zijn dit jaar tot en met april al ongeveer drieduizend auto’s in Nederland gestolen. In vergelijking met eenzelfde periode een jaar eerder is dat een stijging van bijna 6%. Toyota is overigens een van de meest populaire merken, want de auto’s van dit automerk waren het meest in trek bij de autodieven. 

Verschil per regio in autodiefstallen

Net als dat er premieverschillen zijn per regio voor autoverzekeringen geldt dat er ook verschil is in het aantal autodiefstallen per regio. Limburg is de provincie waarin het grootste aantal autodiefstallen heeft plaatsgevonden en zelfs twee keer zoveel als het gemiddelde aantal in Nederland. In Friesland worden de minste auto’s gestolen en Zeeland is als provincie evenmin populair onder de autodieven. 

Ongeveer 27% van alle autodiefstallen vindt plaats in een van de grote steden, zoals in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Daarnaast zijn steden als Utrecht, Eindhoven en Nijmegen plekken waar veel meldingen gedaan worden als het gaat om autodiefstal. Limburg voert echter de boventoon en dan met name de plaats Beek, waar het risico op diefstal van de auto het grootst is. 

Diefstalgevoelige auto's

De regio of stad heeft op meerdere manieren invloed op de hoogte van de premie van de autoverzekering. Naast de bevolkingsdichtheid speelt ook het criminaliteitsrisico uiteraard een rol. Verder geldt dat er een onderscheid is te maken tussen auto’s die diefstalgevoelig zijn en auto’s die een minder groot risico lopen om gestolen te worden. Dit is terug te zien in de premies van de uitgebreide autoverzekeringen en niet zozeer in de WA-autoverzekering. 

Een WA-autoverzekering biedt namelijk geen dekking voor diefstal van het voertuig. Deze dekking is er wel bij het afsluiten van een beperkt cascodekking en allrisk autoverzekering. Voor wat betreft het diefstalrisico per type auto geldt dat het duurder is om een Volkswagen Golf te verzekeren dan bijvoorbeeld een KIA Picanto. Het verschil in premie voor dezelfde autoverzekering kan dan ook wel oplopen tot een paar honderd euro per jaar.

Premieverschil per wijk

De verschillen in de premie van een autoverzekering zijn niet alleen aanwezig per plaats, maar ook binnen steden zelf. Dit betekent dat een autobezitter in een bepaalde wijk of zelfs straat in Den Haag of andere plaats meer betaalt dan een autobezitter in dezelfde stad, maar in een andere wijk of straat.  Bij een verhuizing in een stad van de ene naar de andere wijk kan het zelfs zo zijn dat een autobezitter die maar een paar honderd meter verderop gaat wonen een hogere premie voor de autoverzekering moet betalen.