Vergelijken

Stijging aantal ingediende claims Waarborgfonds Motorverkeer

  • Gepubliceerd op 07-07-2023
Stijging aantal ingediende claims Waarborgfonds Motorverkeer

Uit het jaarverslag 2022 van het Waarborgfonds Motorverkeer blijkt dat er sprake is van een stijging van het aantal ingediende claims. Het Waarborgfonds biedt slachtoffers van bijvoorbeeld doorrijders de gelegenheid om schade te melden. Dit geldt eveneens voor het melden van schade indien een motorvoertuig is gestolen. Daarbij moet overigens wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. 

Autoverzekering biedt niet altijd uitkomst

Bij een ongeluk in het verkeer of andere wijze waarop schade aan de auto ontstaat, biedt een autoverzekering doorgaans uitkomst. Het is echter niet altijd mogelijk om een claim in te dienen bij de autoverzekering, zoals in het geval de dader onbekend is. Dit komt onder meer voor als er sprake is van een doorrijder na een ongeluk met schade. Of als de dader die de schade aan de auto heeft toegebracht geen autoverzekering heeft. In deze situaties is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om bij het Waarborgfonds Motorverkeer een schadevergoeding te vragen.

Doorrijders

Elke dag rijden mensen door nadat er een verkeersongeluk heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld als bestuurders een parkeerplaats afrijden en tegen een geparkeerde auto aanrijden, waardoor er blikschade ontstaat. Of als er een ongeluk op de weg gebeurt, waarbij de veroorzaker doorrijdt zonder gegevens uit te wisselen om de zaak af te handelen via de autoverzekering. Uit data van het Waarborgfonds Motorverkeer, zoals in het jaarverslag 2022 staat vermeld, dat het aantal claims is tegenomen. Het wegrijden na een verkeersongeval met blikschade of letstelschade is overigens strafbaar. 

Blikschade of letselschade

Degene die te maken heeft met blikschade of letselschade na een aanrijding kan als er sprake is van een doorrijder aanspraak maken op een schadeclaim via het Waarborgfonds Motorverkeer. Iedere autobezitter draagt overigens bij aan het fonds, via de premie die voor de autoverzekering wordt betaald. Het Waarborgfonds Motorverkeer heeft het afgelopen jaar ruim 68 miljoen euro aan slachtoffers uitbetaald. De kans is groot dat de werkelijke schade die autobezitters die slachtoffer zijn van een doorrijder hoger is. Dit komt onder meer omdat het niet altijd te bewijzen is dat er bij de schade een ander voertuig betrokken is geweest. Bovendien dient niet ieder slachtoffer een claim in bij het Waarborgfonds Motorverkeer en wordt lang niet alle schade gemeld.

Claim indienen

Wie te maken heeft met een doorrijder of bij een dader die geen autoverzekering heeft, is het mogelijk om in bepaalde situaties een claim in te dienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Meer concreet is het mogelijk om bij aansprakelijkheid van de bestuurder na een ongeval een schadeclaim in te dienen als de dader onbekend is. Of als de dader wel bekend is, maar geen autoverzekering heeft. Ook als de dader bekend is, maar het voertuig waarmee de schade is ontstaan gestolen is, kan er een claim worden ingediend. Dit geldt eveneens als de dader wel een autoverzekering heeft, maar er sprake is van een faillissement van de verzekeraar. Is de dader van verzekeringsplicht vrijgesteld dan is het ook mogelijk om een verzoek tot schadevergoeding in te dienen.

Een belangrijke voorwaarde is dat de schade altijd door een motorrijtuig veroorzaakt moet zijn, zoals een brommer, auto of motor. Bij vandalisme is het niet mogelijk om aanspraak te maken op het Waarborgfonds Motorverkeer en evenmin als de schade door natuurgeweld, brand, diefstalpoging of brandstichting is ontstaan.

Eigen risico

Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, is het mogelijk om zowel materiële schade als letselschade te claimen. Er geldt wel altijd een eigen risico ter hoogte van 250 euro. Naast de basisvoorwaarden zijn er echter nog een aantal eisen. De indiener van de claim moet namelijk proberen de dader te achterhalen en dit aantoonbaar maken. Bij een onbekende doorrijder is het eveneens van belang om er melding van te maken bij de politie. Verder dient de aansprakelijkheid van de dader duidelijk te zijn. Dit kan onder meer worden aangetoond door verklaren van ooggetuigen of achtergelaten sporen.

In het geval de dader bekend is, maar deze geen autoverzekering heeft, is het belangrijk om op schrift te laten weten dat deze persoon voor de schade verantwoordelijk gehouden wordt. Het is verder aan te raden om het verzoek tot schadevergoeding zo snel mogelijk in te dienen. De wettelijke termijn is wel heel ruim voor het indienen van een schadeclaim, want daar geldt een periode van drie jaar voor nadat de schade is ontdekt of ontstaan.