Vergelijken

Overstappen autoverzekering simpeler met nieuwe registratie schadevrije jaren

  • Gepubliceerd op 18-12-2023
Overstappen autoverzekering simpeler met nieuwe registratie schadevrije jaren

Het is momenteel zo geregeld dat verzekeraars zelf een berekening uitvoeren voor het aantal schadevrije jaren voor een autoverzekering. De registratie van de betreffende informatie komt in het systeem Roy-data te staan als een verzekerde de autoverzekering opzegt. Hier komt per 1 juli 2024 verandering in met de invoering van een nieuw registratiesysteem voor schadevrije jaren. Het is met het huidige systeem als verzekerde niet mogelijk om toegang te krijgen tot de informatie, maar dit verandert halverwege volgend jaar. Het nieuwe registratiesysteem voor schadevrije jaren bij een autoverzekering is namelijk ook toegankelijk voor particulieren.

Handig bij het overstappen van autoverzekering

Eigenaren van een auto die willen overstappen van autoverzekering krijgen de gelegenheid om het exacte aantal schadevrije jaren in te voeren. Bij het online berekenen van de premie is het belangrijk om het juiste aantal op te geven. Het aantal schadevrije jaren heeft namelijk effect op de hoogte van de premie van de autoverzekering. Op dit moment is het nog zo dat verzekerden vaak een onjuist aantal schadevrije jaren opgeven. De cijfers laten zien dat tot de helft van de opgave van schadevrije jaren niet correct is. Dit blijkt echter vaak pas nadat er door een verzekeraar een controle is uitgevoerd in het systeem van Roy-data. Het levert extra werk op voor verzekeraars en verzekerden zien zich geconfronteerd met een correctie van het aantal schadevrije jaren met alle gevolgen van dien.

Ook inzicht in opbouw van aantal schadevrije jaren

Het nieuwe registratiesysteem dat per 1 juli 2024 ingaat, biedt niet alleen inzicht in het aantal schadevrije jaren. Particulieren krijgen namelijk ook inzicht in hoe er sprake is van de opbouw van het aantal jaren. Zo vindt er een registratie plaats van incidenten die effect hebben op het opgebouwde aantal jaren. De geclaimde schade komt erin te staan net als de ingangsdatum van de autoverzekering. Het nieuwe systeem is weliswaar actief per 1 juli 2024, maar er is wel een overgangstermijn van toepassing. Deze termijn is voor particuliere autoverzekeringen vastgesteld op zes maanden. Er geldt voor zakelijke autoverzekeringen een langere overgangsperiode van 24 maanden. De verzekeraars dienen de eigen systemen wel tijdig aan te passen voor de lancering van het nieuwe registratiesysteem.

Vrijheid inzet schadevrije jaren

De verzekeraars blijven ook na de invoering van het nieuwe registratiesysteem de vrijheid houden ten aanzien van de inzet van schadevrije jaren. Bijvoorbeeld als het gaat om de hoogte van de korting op de premie. Zo blijft er eveneens vrijheid ten aanzien van de opbouw van de bonus-malusladder. In het nieuwe systeem komt wat dat betreft uitsluitend het werkelijke aantal schadevrije jaren te staan.

Roy-data

De Bedrijfsregeling 11 Roy-data schrijft de rekenregels voor hoe verzekeraars het aantal schadevrije jaren dienen te berekenen. Bij het royeren van een autoverzekering dan voorziet de verzekeraar in de informatie die opgenomen wordt in de Roy-data. De klant krijgt bij royement bericht van het aantal schadevrije jaren. Dit geldt eveneens voor elke prolongatie. De praktijk wijst uit dat er maar weinig verzekerden gebruikmaken van deze informatie, zoals bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering. 

Schadevrije jaren-systeem

Er vindt bij de invoering van het nieuwe systeem een centrale berekening plaats van de schadevrije jaren. Dit is dus anders ten aanzien van het bestaande systeem, waarbij verzekeraars zelf verantwoordelijk zijn voor de berekening. In plaats daarvan leveren verzekeraars straks wijzigingen in de polissen aan, die betrekking hebben op schadevrije jaren. Dit kan bijvoorbeeld een schadeclaim zijn, maar ook betrekking hebben op het wijzigen van het woonadres.

Eigen wallet voor klanten

Het nieuwe Schadevrije jaren-systeem draait op de blockchaintechnologie, zodat alle informatie gegarandeerd juist is. Bovendien krijgt iedere verzekerde een eigen wallet in het systeem met daarin een of meerdere certificaten. Op het moment dat een klant een offerte wil indienen voor een autoverzekering of de premie wil berekenen, biedt het certificaat uitkomst Er bestaat dan een mogelijkheid om het certificaat op te vragen om het aantal schadevrije jaren in te zien. Een particulier krijgt toegang tot het systeem door int e loggen via iDIN. Een zakelijke klant dient eHerkenning te gebruiken.