Alleen de allerbeste verzekeraars voor u!

Autoverzekeringen top 3

Alle verzekeraars

Hoge premie autoverzekering drempel voor jongeren

De financieel onzekere tijden en de hoge premie van de autoverzekering werpen voor veel jongeren een drempel op om daadwerkelijk een auto aan te schaffen. Een groot deel van de verzekeraars hanteert voor jongeren in de leeftijd tot 24 jaar een zogenoemde premietoeslag, waardoor jongeren in verhouding meer betalen voor het verzekeren van de auto. De premietoeslag wordt door de verzekeraars gehanteerd, omdat jongeren een groter risico in het verkeer vormen.

Jongeren betalen op dit moment al een hogere premie voor het verzekeren van de auto, maar kunnen in de toekomst wellicht een nog hoger bedrag gaan betalen. Bijvoorbeeld als er een precieze doorrekening komt van de schade die door jongeren wordt veroorzaakt. Het rijgedrag van jongeren vormt volgens de verzekeraars aan de ene kant een risico, maar aan de andere kant wordt het risicogevaar ook groter doordat jongeren in verhouding over minder rijervaring beschikken. De jongeren worden dus geconfronteerd met een extra hoge premie, hoewel het in Nederland nog meevalt in vergelijking met de forse premie die jongeren bijvoorbeeld in Engeland moeten betalen.

Jongeren halen wel graag zo snel mogelijk het rijbewijs, maar een groot aantal jongeren kiest er ook voor om niet direct een auto te kopen. Dat heeft onder meer te maken met de hoge premie voor de autoverzekering, maar uiteraard spelen ook andere factoren een rol, zoals de slechte economische vooruitzichten. Overigens worden er over het algemeen minder auto’s verkocht, want niet alleen in februari is de verkoop van personenauto’s fors gedaald, maar ook in de maand maart.

 


Geschreven voor Auto-Verzkering.net op 03-04-2013

Premie voor autoverzekering voor jongeren hoger

Jonge bestuurders van 18 jaar en 19 jaar betalen in verhouding tot de groep bestuurders van 30 tot 34 jaar fors meer premie voor de autoverzekering. Het verschil kan oplopen tot 2,5 keer meer premie en daarmee is het verschil in vergelijking met een jaar geleden ook weer groter geworden. Deze informatie is afkomstig van een onderzoek dat door een vergelijkingssite is uitgevoerd.

Meerdere verzekeraars hebben de premies voor autoverzekeringen die door jongeren worden afgesloten, verhoogd. De reden die voor de verhoging van de premie wordt gegeven is dat er meer schade wordt veroorzaakt door de jongste groep van bestuurders. De WA autoverzekering is de verzekering die het meest wordt vergeleken door jongeren en daar is ook het grootste verschil in de premie te zien.

Bij een indexcijfer van 100 voor de groep bestuurders met een leeftijd van 30 tot 34 jaar is er sprake van een indexcijfer van 247 voor de jongste groep bestuurders van 18 en 19 jaar als het gaat om een WA autoverzekering.

Het indexcijfer is voor de jongste bestuurders met betrekking tot de meer uitgebreide autoverzekering wel weer lager, maar ook nog hoog in vergelijking met de oudere groep bestuurders. Bij een WA met beperkt casco komt het indexcijfer namelijk uit op 228 en bij een all risk autoverzekering is er sprake van een indexcijfer van 234 blijkt uit het onderzoek dat door Independer is uitgevoerd.

Jonge bestuurders kunnen het beste meerdere verzekeraars met elkaar vergelijken voor het afsluiten van een autoverzekering om niet het duurste uit te zijn.

 


Geschreven voor Auto-Verzkering.net op 25-06-2014

Premie autoverzekering voor jongeren enorm hoog

De premie van de autoverzekering voor wettelijke aansprakelijkheid is met tientallen procenten gestegen in de afgelopen jaren. De gemiddelde premie is daarmee tot het hoogste punt ooit gestegen. Automobilisten betalen dus al meer, maar voor jongeren is de premie helemaal op de top beland. Independer heeft een vergelijkingsanalyse gemaakt en daaruit blijkt dat een bestuurder van 18 jaar maandelijks 147 euro kwijt is. Automoibilisten die een jaar ouder zijn, betalen voor de premie autoverzekering gemiddeld een bedrag van 135 euro per maand. Dat er over de hele linie sprake is van een stijging van de kosten komt doordat de voertuigen duurdere schades hebben. Daarnaast is het aantal letselschades toegenomen. Een ander punt van de stijging is dat verzekeraars de middelen hebben om de individuele risico’s te bepalen.

Het risicoprofiel verschilt per groep verzekerden en jongeren vormen voor verzekeraars een groter risico. Dat komt door de beperkte rijervaring van jongeren en het gegeven dat er geen schadevrije jaren zijn. Ook is bekend dat jongere automobilisten geneigd zijn om net even wat meer risico in het verkeer te nemen. Dit zijn allemaal factoren die de hoogte van de premie van de autoverzekering voor jongeren bepalen. Een schadevrij jaar levert overigens wel direct een korting op. De hoogte van deze korting varieert per verzekeraar. Is er sprake van schade dan heeft dat meteen ook weer gevolgen, want daarmee gaan vijf schadevrije jaren verloren. Dan is er sprake van een minsituatie en is de premie weer hoger. Naast jongeren vormen overigens ook ouderen boven 76 jaar voor verzekeraars een risicogroep. De schades zijn dan echter wel vaak kleiner.

 


Geschreven voor Auto-Verzkering.net op 05-12-2018

Copyright - 2014 2017 Auto-verzekering.net Alle rechten voorbehouden
Veelgestelde vragen | Disclaimer | Contact