Alleen de allerbeste verzekeraars voor u!

Autoverzekeringen top 3

Alle verzekeraars

Schade door gladheid en autoverzekering

Het dagelijkse leven is de afgelopen dagen vooral in het noorden van Nederland ontwricht door de gladheid die veroorzaakt wordt door ijzel. De gladheid heeft niet alleen tot gevolg dat het druk is op de afdelingen voor spoedeisende hulp in het ziekenhuis, maar ook voor drukte bij de verzekeringsmaatschappijen doordat er meer ongelukken met auto’s gebeuren. Er wordt in deze dagen dan ook vaker een beroep gedaan op de autoverzekering in verband met schade door gladheid.

Door de gladheid en ijzel wordt al afgeraden om de weg op te gaan, maar mensen die er toch met de auto op uit moeten, zullen extra voorzichtig moeten rijden. De kans op het verliezen van controle over de auto is groot, waardoor er glijpartijen kunnen ontstaan met vooral blikschade als gevolg. De blikschade die aan de auto ontstaat door gladheid en ijzel is niet altijd te verhalen via de autoverzekering. Het is namelijk afhankelijk van het type autoverzekering of er sprake is van een vergoeding van de schade. Indien er sprake is van een allrisk autoverzekering kan er met succes een beroep op de verzekering worden gedaan en wordt de schade vergoed. Dat is echter niet het geval indien er slechts een WA verzekering is afgesloten. In dat geval zal de eigenaar van de auto zelf moeten opdraaien voor de schade aan de auto die door gladheid is ontstaan. Mocht de eigen auto geparkeerd hebben gestaan en een ander is er tegenaan gegleden met de auto, dan wordt er vanuit de WA verzekering van de veroorzaker een vergoeding toegekend.

 


Geschreven voor Auto-Verzkering.net op 06-01-2016

Aansprakelijkheid via autoverzekering bij schade door gladheid

In de eerste maand van het nieuwe jaar zijn er al weer heel wat ongelukken ontstaan door gladheid op de weg. De aansprakelijkheid via de autoverzekering bij schade door gladheid maakt dat de schade vergoed kan worden. Het is namelijk wettelijk verplicht dat eigenaren van auto’s een WA autoverzekering afsluiten. Als er dan schade door gladheid ontstaat, waarbij de auto van een derde beschadigd raakt dan kan de schade op basis van de wettelijke aansprakelijkheid geclaimd worden.

Schade die aan andermans auto wordt toegebracht, is namelijk verzekerd met een WA dekking. Het is echter niet zo dat daarmee de schade die aan de eigen auto door eigen toedoen is toegebracht ook wordt gedekt. Bij een eenzijdig ongeval door gladheid, waarbij de auto tegen een boom aan glijdt, is er dan ook geen sprake van een vergoeding van de schade op basis van de WA dekking. Een uitgebreidere dekking kan dan wel uitkomst bieden, want bij een allrisk verzekering is er wel sprake van een vergoeding van de schade die door eigen toedoen is ontstaan.

Net als de bij de WA dekking is een beperkt casco autoverzekering evenmin afdoende als het gaat om de vergoeding van schade door gladheid aan de eigen auto. Indien de schade door toedoen van een ander ontstaat dan geldt weer dat de aansprakelijkheid bij die bestuurder ligt en kan er vanuit de WA autoverzekering van de ander een vergoeding plaatsvinden van de schade die is ontstaan. Bij gladheid op de weg is het altijd aan te raden om goed uit te kijken en rekening te houden met een eventueel weeralarm.

 


Geschreven voor Auto-Verzkering.net op 18-01-2017

Copyright - 2014 2017 Auto-verzekering.net Alle rechten voorbehouden
Veelgestelde vragen | Disclaimer | Contact