Alleen de allerbeste verzekeraars voor u!

Autoverzekeringen top 3

Alle verzekeraars

Wanneer is de schade niet gedekt bij een autoverzekering?

Als je schade hebt opgelopen, dan is dat niet altijd automatisch gedekt bij een autoverzekering. Er zijn namelijk situaties denkbaar, waarin de betreffende schade wordt uitgesloten van de dekking. De uitsluitingen kunnen expliciet zijn opgenomen in de polisvoorwaarden van de verzekeraar. Schade als gevolg van eigen toedoen is namelijk niet altijd gedekt bij elke type autoverzekering.

Heb je bijvoorbeeld geen rijbewijs en een ongeval veroorzaakt met de auto, dan hoeft de verzekeraar de schade niet te vergoeden. Kijk in elk geval altijd de polisvoorwaarden na, zodat je weet welke uitsluitingen de verzekeraar hanteert.

Route-Mobiel

Schade wordt niet altijd vergoed

Als je schade lijdt als gevolg van een van onderstaande situaties, zal de schade niet altijd voor een vergoeding aanmerking komen.

Niet gedekt - Rijden zonder geldig rijbewijs
- Schade als gevolg van alcoholgebruik of drugsgebruik
- Bestuurder rijdt zonder toestemming van verzekerde in de auto
- Schade als gevolg van een autorace op de weg
- Opzettelijk veroorzaken van schade
- Auto is 'verhuurd' aan een derde
- Passagiers worden tegen betaling vervoerd. Dit geldt niet voor bijvoorbeeld carpoolen.

Schade aan de auto als gevolg van een catastrofe is evenmin verzekerd. Dat geldt standaard voor alle verzekeringen en dus niet alleen voor de autoverzekering. Een voorbeeld van een catastrofe is een natuurramp, oorlog of bijvoorbeeld een atoomkernreactie. Overigens vallen overstromingen wel onder de dekking van de autoverzekering en wordt schade aan slachtoffers bovendien altijd vergoed.

Schade aan derden komt altijd voor een vergoeding in aanmerking. Slachtoffers genieten namelijk bescherming en daarom is een wettelijke aansprakelijkheid autoverzekering altijd verplicht. Veroorzaak jij een ongeval door met je auto tegen de fiets van de buurman te rijden, dan valt de schade van je buurman onder de dekking van de verzekering. De schade aan je eigen auto zal bij een WA verzekering niet vergoed worden.

Copyright - 2014 2017 Auto-verzekering.net Alle rechten voorbehouden
Veelgestelde vragen | Disclaimer | Contact